Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Αγρομετεωρολογικές Εφαρμογές

Σύντομη Αναφορά

Γενικά, ο όρος “καύσωνας” χρησιμοποιείται για να δηλώσει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization), ως καύσωνας θεωρείται η περίοδος εκείνη κατά την οποία η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία υπερβαίνει τη μέση μέγιστη θερμοκρασία κατά 5oC για περισσότερο από πέντε συνεχόμενες ημέρες. Ο χαρακτηρισμός ενός επεισοδίου καύσωνα είναι αρκετά δύσκολος, δεδομένου ότι διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, αφού εξαρτάται από τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά του τόπου. Υπάρχουν δυο γενικές προσεγγίσεις ως προς τον ορισμό του καύσωνα: η πρώτη αναφέρεται στη χρονική διάρκεια κατά την οποία εμφανίζονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στο κατώφλι πάνω από το οποίο το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως καύσωνας (Karl and Knight, 1977).

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί ερευνητές οι οποίοι θεώρησαν τον καύσωνα ως θερμή εισβολή (warm invasion). Ο Φλόκας (1981), ονομάζει θερμήAgrotikiVivliothikiKausonas εισβολή στο μετεωρολογικό σταθμό του Α.Π.Θ., κάθε σειρά διαδοχικών ημερών, των οποίων οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι τουλάχιστον ίσες με το άθροισμα του μέσου όρου της μέγιστης θερμοκρασίας μιας μακράς σειράς ετών και της τυπικής απόκλισης αυτού. Οι Balafoutis and Arseni-Papadimitriou (1998), χαρακτηρίζουν ως θερμή εισβολή στα Νότια Βαλκάνια κάθε περίοδο τριών τουλάχιστον διαδοχικών ημερών, των οποίων οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες από τη μακροχρόνια μέση μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 4oC. Οι Metaxa and Kallos (1980), μεταξύ άλλων, όρισαν και κριτήρια καθορισμού επεισοδίου καύσωνα για συγκεκριμένες πόλεις στην Ελλάδα, ως εξής:

 • Η μέγιστη θερμοκρασία στο Αστεροσκοπείο Αθηνών πρέπει να είναι τουλάχιστον 37oC.
 • Η μέση ημερήσια θερμοκρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 31oC, για τον ίδιο σταθμό.
 • Η μέγιστη θερμοκρασία στο μετεωρολογικό σταθμό της Λάρισας πρέπει να είναι τουλάχιστον 38oC, για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τονίζεται ότι αν εξαιρέσουμε τις μεμονωμένες ημέρες, ο καύσωνας στην περιοχή μας συνδέεται με έντονες θερμές μεταφορές μεγάλης κλίμακας (συνήθως από την Βόρεια Αφρική) και κατά κανόνα διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα και καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την χώρα.

Στα πλαίσια της γεωργικής πρακτικής, ως καύσωνας θεωρείται το μετεωρολογικό φαινόμενο κατά το οποίο η μέγιστη θερμοκρασία του αέρα είναι ίση ή μεγαλύτερη των 38oC για τουλάχιστον τρείς (3) συνεχόμενες ημέρες (Ζιακόπουλος κ.α., 2008) ή όταν η άνοδος της θερμοκρασίας του αέρα φτάσει σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από 40oC (ΕΛΓΑ) για μία (1) τουλάχιστον ημέρα, με συνέπεια να  εμφανισθούν ζημιές στη φυτική παραγωγή.

Η περίοδος εμφάνισης καυσώνων στη χώρα μας αρχίζει συνήθως το 2o δεκαπενθήμερο του Μαΐου και συνεχίζει μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Η αντοχή των φυτών στον καύσωνα εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας, από την ποικιλία (π.χ. οι ποικιλίες μηλιάς Granny Smith και Jonagold είναι περισσότερο ευαίσθητες από τις Red Delicious και Fuji) και από το βλαστικό στάδιο (π.χ. τα άνθη και οι πράσινοι καρποί της τομάτας είναι πολύ ευαίσθητα, όπως και οι καρποί της μηλιάς από τα φύλλα ή τα άνθη από ότι οι ρώγες του σταφυλιού στο αμπέλι).

Ο καύσωνας σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες (ηλιακό φως, σχετική υγρασία, ταχύτητα του ανέμου) προξενεί ζημιές σε δέντρα (αχλάδια, μήλα, ροδάκινα, δαμάσκηνα, μανταρίνια), στο αμπέλι, τα κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, κολοκυνθοειδή, φράουλα). Ζημιώνονται:

 • Άνθη (ανθόπτωση)
 • Φύλλα (μάρανση, έγκαυμα - κάψιμο)
 • Βλαστοί (έγκαυμα στο φλοιό)
 • Καρποί (έγκαυμα, σχίσιμο, αφυδάτωση, ξήρανση, ανομοιομορφία)

Οι ζημιές μπορεί να είναι και ποιοτικές π.χ. σε θερμοκρασίες ≥ 30oC στις τομάτες σταματά να παράγεται λυκοπένιο και κόκκινο χρώμα, ενώ στους 400C σταματά να σχηματίζεται η καροτίνη και οι καρποί παίρνουν χρώμα λευκό, αλλά και έμμεσες, όπως για παράδειγμα αυξάνονται οι απαιτήσεις των αρδευόμενων καλλιεργειών – κυρίως βαμβακιού και καλαμποκιού – σε νερό, με συνέπεια την υπεράντληση των υπόγειων υδάτων και δραματική μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

Ενδεικτικά, για το διάστημα 2000-2009 ο καύσωνας είναι υπεύθυνος για το 9% των συνολικών καταστροφών από φυσικά φαινόμενα στην Ελλάδα (δεδομένα ΕΛΓΑ).

Για την αντιμετώπιση του καύσωνα, βασική προϋπόθεση είναι η έγκυρη πρόγνωσή του (μεσοπρόθεσμη και μικρή διάρκειας πρόγνωση) σε επίπεδο ίσο ή μικρότερο Νομού και ανάλογα με την καλλιέργεια (διαφορετικά επίπεδα κινδύνου για ζημιές) και στη συνέχεια η έγκαιρη προειδοποίηση των ενδιαφερομένων, μέσω τεχνολογιών τηλεφωνίας (emails, sms) και διαδικτύου, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (παθητικά – ενεργητικά) αποφυγής ή μείωσης του κινδύνου των ζημιών. Ένα έγκυρο και ολοκληρωμένο σύστημα πρόγνωσης κινδύνων από φυσικές καταστροφές στη γεωργική παραγωγή και έγκαιρης ειδοποίησης των αγροτών λειτουργεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη της 3Δ Α.Ε.


 • Balafoutis C., and  A. Arseni-Papadimitriou, 1998: Lengths of very warm and very cold spells at Southern Balkans, Gorczynski Volume.
 • Flocas, A., 1981: Persistance of cold and hot spells at Thessaloniki, Arch. Met. Geoph. Biocl., Ser. A, Vol. 30: 135-144.
 • Karl T. and R. Knight, 1997: The 1995 Chicago heat wave: How likely is a recurrence?. Bulletin of American Meteorological Society, 78(6): 1107-1119.
 • Metaxas D., and G. Kallos, 1980: Heat waves from a synoptic point of view. Di Meteor. Aeronaut., IL, 2-3, 107-119.
 • Εγχειρίδια  Εκτιμητικής ΕΛΓΑ.
 • Ζιακόπουλος Δ., Α. Βλάσση και Κ. Μεθενίτη, 2008: Εμφάνιση θερμών κυμάτων στην Ελλάδα κατά τη θερμή περίοδο και διαβάθμιση του κινδύνου που προέρχεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πρακτικά του 9ου. Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-31 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.

 

3Δ α.ε.

Η 3Δ α.ε. Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών δραστηριοποιείται στο χώρο της Γεωργίας από το 1976, αρχικά με τη διενέργεια αεροψεκασμών και αερολιπάνσεων, μετέπειτα με την προστασία των καλλιεργειών κυρίως από το χαλάζι με τη χρήση αεροπλάνων και πρόσφατα με αγρομετεωρολογικές εφαρμογές (φυτοπροστασία, άρδευση κ.α.)