Αγρομετεωρολογικές Εφαρμογές

3Δ α.ε.

Η 3Δ α.ε. Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών δραστηριοποιείται στο χώρο της Γεωργίας από το 1976, αρχικά με τη διενέργεια αεροψεκασμών και αερολιπάνσεων, μετέπειτα με την προστασία των καλλιεργειών κυρίως από το χαλάζι με τη χρήση αεροπλάνων και πρόσφατα με αγρομετεωρολογικές εφαρμογές (φυτοπροστασία, άρδευση κ.α.)