Αγρομετεωρολογικές Εφαρμογές

Την ευθύνη για τις Αγρομετεωρολογικές Εφαρμογές (φυτοπροστασία, ορθή άρδευση κ.α.) έχει η Διεύθυνση Αγρομετεωρολογικών Εφαρμογών της εταιρείας, η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία, τα οποία στελεχώνονται κατά περίπτωση με εξειδικευμένο προσωπικό (Μετεωρολόγοι, Γεωπόνοι, Επιστήμονες Πληροφορικής, Τεχνικοί αγρομετεωρολογικών σταθμών και ραντάρ καιρού).

organogramma imgnew1

  • Τμήμα Γεωργίας & Περιβάλλοντος: Το τμήμα Γεωργίας και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για την έκδοση δελτίων Γεωργικών προειδοποιήσεων τα οποία αφορούν την προστασία των καλλιεργειών τόσο από φυτοπαράσιτα όσο και από μη παρασιτικές ασθένειες που οφείλονται κυρίως σε μετεωρολογικά αίτια. Επίσης είναι υπεύθυνο για την έκδοση οδηγιών ορθής άρδευσης των καλλιεργειών με τελικό στόχο την εξοικονόμηση νερού. Στελεχώνεται από Γεωπόνους με εξειδίκευση στην Εντομολογία, Φυτοπαθολογία και στη Γεωργική Μηχανική.
  • Τμήμα Μετεωρολογίας: Το τμήμα Μετεωρολογίας είναι υπέυθυνο για τη σωστή, έγκαιρη αλλά και έγκυρη μετεωρολογική ενημέρωση, είτε προς τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας (τροποποίηση καιρού, αγρομετεωρολογικές εφαρμογές), είτε απευθείας προς τους χρήστες. Ασχολείται με τη σχεδίαση, τη λειτουργία και τη συνεχή διάθεση των μετεωρολογικών δεδομένων, υπηρεσιών και προϊόντων και εκτός των άλλων, για την έκδοση τοπικών προγνώσεων που αφορούν τη Γεωργία. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους Μετεωρολόγους.
  • Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης: Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του αγρομετεωρολογικού δικτύου και των ραντάρ καιρού, καθώς και για την επιδιόρθωση βλαβών όπου εμφανισθούν. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους Τεχνικούς σταθμών και ραντάρ καιρού.
  • Γραφείο Πληροφορικής (ΙΤ): Πρόκειται για ένα Οργανωμένο Γραφείο Επιστημόνων Πληροφορικής, που αναλαμβάνει τη διάχυση και τον έλεγχο της παράδοσης και παραλαβής της πληροφορίας από τους χρήστες. 

 

3Δ α.ε.

Η 3Δ α.ε. Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών δραστηριοποιείται στο χώρο της Γεωργίας από το 1976, αρχικά με τη διενέργεια αεροψεκασμών και αερολιπάνσεων, μετέπειτα με την προστασία των καλλιεργειών κυρίως από το χαλάζι με τη χρήση αεροπλάνων και πρόσφατα με αγρομετεωρολογικές εφαρμογές (φυτοπροστασία, άρδευση κ.α.)